4-axis Robot - XS3

             ROKAE ผสมผสานความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเข้าไว้ในพื้นที่ที่เล็กที่สุดและผลลัพธ์ที่ได้คือซีรีส์ XS ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหุ่นยนต์ XS ให้ความเร็วและความแม่นยำที่สูงขึ้นในตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักเบาช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4-axis Robot – XS3