6-axis Robot - XB10

        XB10 ที่ยืดหยุ่นพร้อมน้ำหนักบรรทุกขนาดเล็กสามารถให้ความแม่นยำสูงสุดด้วยความเร็วสูงด้วยระยะถึง 1393 มม. และน้ำหนักบรรทุก 10 กก. XB10 จึงเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการใช้งานที่หลากหลาย
6-axis Robot – XB10