6-axis Robot - XB7, XB7L and XB7XL

        XB7 , XB7L และ XB7XL น้ำหนักบรรทุกขนาดเล็กมาพร้อมกับอิสระหกองศาเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าถึงได้ง่ายความเร็วสูงและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆเช่นการประกอบในอุตสาหกรรมการขนถ่ายการขนถ่ายการจัดการการคัดแยกการทดสอบ
6-axis Robot – XB7 , XB7L and XB7XL