เทคโนโลยีการควบคุมขั้นสูง: ระบบควบคุมที่พัฒนาโดย ROKAE ตามหลักการของพลวัตช่วยให้หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์เดินอยู่ในแถวหน้าของอุตสาหกรรมในด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เทคโนโลยีการควบคุมแรง ฯลฯ
ความรู้ความเข้าใจหลักการเปิด: ระบบควบคุม Rokae นั้นเรียบง่ายและชัดเจนใช้งานง่ายและสอนโหมดยืดหยุ่นโหมดปลอดภัยฟังก์ชันควบคุมแรงการประสานแกนที่ 7 และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันเป็นแบบแยกส่วนสูงและใช้งานง่ายระบบควบคุม พัฒนาโดยอิสระโดย ROKAE สามารถบรรลุการเปิดกว้างของหุ่นยนต์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทดลองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย: ROKAE ROBOT ได้สะสมกรณีการใช้งานไว้มากมายในสาขาอุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งสามารถจัดเตรียมฉากอุตสาหกรรมที่กำหนดเองและแอปพลิเคชันสำหรับทิศทางการศึกษาต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจฉากอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุดได้ที่ โรงเรียน.
               จนถึงตอนนี้ ROKAE ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการฝึกอบรมหุ่นยนต์และได้ปฏิบัติตามอุปกรณ์การฝึกหุ่นยนต์จำนวนมากซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการฝึกฝนบุคลากรด้านการผลิตขั้นสูงนอกจากนี้ Rokae ยังได้สร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อให้การสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการสำรองความสามารถของ ROBOT ในประเทศ